top of page

NAŠE SLUŽBY

Naše společnost nabízí komplexní konzultační a projekční služby spojené s přípravou nebo prováděním dopravních staveb, a to zejména:

 • Technické studie Studie proveditelnosti

 • Koncepční návrhy veřejných prostorů

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí

 • Dokumentace pro stavební povolení

 • Dokumentace pro výběr zhotovitele

 • Realizační dokumentace staveb

 • Dokumentace skutečného provedení

 • Projekty dopravně-inženýrských opatření

 • Inženýrská činnost

 • Autorský dozor

 • Technický dozor

 • Rozpočty

Pro:

 • Dálnice

 • Silnice

 • Městské komunikace

 • Pěší a obytné zóny

 • Rekonstrukce silniční sítě

 • Mosty a lávky

 

Pracujeme v programech:

 • AutoCAD

 • BricsCAD

 • RoadPAC

 • ASPE AutoTURN

LOGO B1 (1).png
Stránky jsou ve výstavbě
bottom of page