top of page

PROJEKTY A REFERENCE

Naši zaměstnanci mají zkušenosti s projekty realizovanými pro:

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Správy a údržby silnic

 • Města a obce

 • Soukromé investory

Významné projekty řešené ŽL nebo BORA projekt s.r.o (dopravní část)

2019

 

 • Relax rezidence Malvazinky, DUR

 • I/18 Skalka - Drásov oprava komunikace a odvodnění, DSP, PDPS

 • I/18 most ev.č. 18-015, Skalka, celková oprava, DUSP, PDPS

 • Propojka II/281 a ul. Jičínská, Sobotka, studie

 • D11 1106 Hradec Králové - Smiřice, TDI

 • Lokalita "Obecní dům a požární zbrojnice“, Moravské Bránice

 • K Pazderně x Vlašimská, Benešov, DUSP, PDPS

 • Lokalita Dukelská, Votice, DSP, PDPS

 • Ulice Riegrova, Votice, DSP

 • Ulice Lidická, Votice, DSP

 • Obytný soubor Braník, DUSP, PDPS

 • Michle – U plynárny, DUSP

 • Cyklostezka Lánov – Čistá v Krkonoších, DSP, PDPS

 • Zámecký dvůr Vinoř, DUSP, PDPS

 • I/37 Pardubice-Chrudim, rozšíření na 4pruhové uspořádání, studie

 
2018

 

 • Lokalita Pazderna, Benešov, studie IZ

 • Lokalita Koupadla, Benešov, studie IZ

 • Lokalita Longenova, Hálkova, U elektrárny, Matiegkova, studie, IZ

 • Expozice Arktidy – Lední medvědi, ZOO – DUR, DSP

 • Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 970 k.ú. Žižkov, Kališnická 4 a 6, Praha 3, DSP

 • Obytný soubor " Pod Okrouhlím“ Votice, DUR, DSP

 • II/115 hr. hl.m. Prahy – Lety, rekonstrukce (2.úsek), DUR

 • Modernizace mostu ev.č. 305-019 Štěpánov u Skutče, stavební objekt SO 101 - Silnice II/305, DSP, PDPS

 • Modernizace mostu ev.č. 358-010 Polanka, stavební objekt SO 101 – Silnice II/358, DSP, PDPS

 • Modernizace mostu ev.č. 358-014 Višňáry, stavební objekt SO 101 – Silnice II/358, DSP, PDPS

 • Modernizace mostu ev.č. 358-015 Litomyšl, stavební objekt SO 101 – Silnice II/358, DSP, PDPS

 • Modernizace mostu ev.č. 357-009a Nové Hrady, stavební objekt SO 101 – Silnice II/357, DSP, PDPS

 • Modernizace mostu ev.č. 357-010 Nové Hrady, stavební objekt SO 101 – Silnice II/357, DSP, PDPS

 • Modernizace mostu ev.č. 644-002 Pěčíkov, stavební objekt SO 101 – Silnice II/644, DSP, PDPS

 • Modernizace mostu ev.č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky, stavební objekt SO 101 – Silnice II/644, DSP, PDPS

 

2017

 

 • VŠPJ / Výukové centrum, Jihlava, DUR, DSP, PDPS

 • Benešov – Tyršova ulice, DUR, DSP, PDPS, RDS

 • Územní studie Humpolec US 10 - areál bývalých humpoleckých strojíren

 • Obytná zóna Včelník, DUR, DSP, PDPS

 • Klášter dominikánek Uherský Brod

 • Obytný soubor Braník, DUR, DSP

 • Zlonín východ / Výstavba 30ti rodinných domů, DSP

 
2016

 

 • D1, úsek 03 (HIP)

 • Realizační dokumentace dálnice D1 v délce cca 4,0 km

 

 • Areál ČD Telematika, DSP, PDPS

 • Areál SICO, Jenštějn, DUR, DSP

 • Přístavba ZŠ Rudná, DUR, DSP

 • Skladový a administrativní objekt, Černá za Bory, Pardubice DSP, PDPS

 • Modernizace silnice II/322 Kojice – obchvat, DSP

 

 

Významné projekty řešené v zaměstnaneckém poměru (dopravní část)

 

 

 

6/2015 – 12/2018
KAP Atelier s.r.o.

 

 • D7 POSTOLOPRTY - MÚK BITOZEVES, RDS (HIP)

 • Realizační dokumentace dálnice D7 v délce cca 4,0 km

 • zabezpečení kompletní činnosti v průběhu stavby, projednání s úřady, ZBV

 

 

 • SILNICE I/62 DĚČÍN - VILSNICE (HIP)

 • Realizační dokumentace průtahu městem v délce cca 2,0 km

 • zabezpečení kompletní činnosti v průběhu stavby, projednání s úřady, ZBV

 

 

 
1/2014 – 6/2015
IKP CE s.r.o.

 

 • TV Dobrovodská, České Budějovice,  RDS, AD (HIP)

 • návrh rekonstrukce silnice v délce cca 0,5 km

 • zabezpečení kompletní činnosti v průběhu stavby, projednání s úřady, ZBV, AD

 

 • Rekonstrukci silnice přes průsmyk Salang, Afganistán , přípravné práce

 • základní přípravné práce pro rekonstrukci silnice v délce cca 85,0 km

 

 • Tramvajová trať Callao, Peru, studie (HIP)

 • základní studie tramvajové trati v délce cca 25,0 km, propojení provincií Callao a Ventanilla v Peru

 

 • SSUS R35 Městec, DUR

 • Návrh dopravního řešení a zpevněných ploch v areálu včetně připojení na dopravní infrastrukturu

 
4/2013 – 12/2013
VPU DECO Praha a.s.

 

 • I/16 Řevničov - Mšec, DSP/DZS (HIP)

 • rekonstrukce silnice v délce cca 7,0 km, extravilán

 • projednání s úřady

 

 • I/16 Bezno – MÚK R10, DSP/DZS (HIP)

 • rekonstrukce silnice v délce cca 9,0 km, včetně průtahu obcí

 • projednání s úřady

 

2/2004 – 2/2013
PRAGOPROJEKT a.s., Praha

 

 • Mělník – obchvat, 1.stavba, DSP/DZS (HIP)

 • návrh silnice v délce cca 2,0 km se 2 okružními křižovatky

 • zabezpečení kompletní inženýrské činnosti (stavební povolení), projednání s úřady a příprava majetkové činnosti

 

 • I/14 Náchod – rekonstrukce silnice a křižovatky, DSP/DZS (HIP)

 • návrh rekonstrukce silnice s doplněním bezpečnostních prvků v délce cca 1,2 km

 • zabezpečení kompletní inženýrské činnosti (stavební povolení), projednání s úřady a příprava majetkové činnosti

 • realizace stavby v r. 2013-2014

 

 • I/16 OK D8 , DSP/ZDS, RDS (HIP)

 • návrh 2 okružních křižovatek na silnici I/16,  Nová Ves u dálnice  D8

 • realizace stavby v r. 2013

 

 • Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce, DSP/DZS (HIP)

 • návrh rekonstrukce silnice v délce cca 900m

 • zabezpečení kompletní inženýrské činnosti (stavební povolení), projednání s úřady a příprava majetkové činnosti

 

 • III/2477 Bílý Kostel – sesuv svahu, DSP/DZS (HIP)

 • sanace silnice po povodních  v délce cca 200m s doplněním gabionové zdi

 • zabezpečení kompletní inženýrské činnosti (stavební povolení), projednání s úřady a příprava majetkové činnosti

 

 • Diaľnica D1, "PPP" S3 Hubová - Ivachnová , DRS (HIP)

 • řízení projektu dálnice D1 v kategorii D24,5/120 v celkové délce 16km  v Slovenské republice, zabezpečení kompletní dodávky projekčních prací,  inženýrské činnosti pro jednoho partnera sdružení - firmu Motta-Engil (Portugalsko)

 

 • III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu, DÚR (HIP)

 • návrh zklidnění 3km průtahu obcí s doplněním stavebních opatření pro zvýšení bezpečnosti (chodníky, ostrůvky)

 • zabezpečení kompletní inženýrské činnosti, projednání s úřady a příprava majetkové činnosti

 

 • R 35 Úlibice - obchvat, DÚR (HIP)

 • návrh rychlostní silnice R35 v kategorii R 22,5/100 v celkové délce 1900m s dvěma mostním objektem s mimoúrovňovou křižovatkou

 

 • II/245 Čelákovice, obchvat, DÚR, DSP, DZS   (HIP)

 • přeložka silnice II/245 v kategorii S9,5/70 v celkové délce 1900m s mostním objektem přes ČD, 2 křižovatkami

 

 • Tupolevova – Veselská, průsečná křižovatka, DÚR   (HIP)

 • rekonstrukce provizorní okružní křižovatky, Praha – Letňany, na křižovatku průsečnou,světelně řízenou

 

 • Trutnov –Nové dvory, akt. DSP   (HIP)

 • rekonstrukce silnice MS 18/14/40 v celkové délce 960m

 • realizace stavby v r. 2009

 

 • I/18 Nová Hospoda – Skalka, DSP, RDS

 • přeložka silnice v celkové délce 3,5 km v kategorii S11,5/70 včetně 2 úrovňových křižovatek a 3 přeložek

 • realizace stavby v r. 2005-6

LOGO B1 (1).png
Stránky jsou ve výstavbě
bottom of page